YEAR 2

Kids Club Year 2 e првиот воведен дел во курсот по англиски јазик составен од 4 дела.

Во групите Year 2 може да се запишат децата кои веќе ја следеле програмата на LCF CLUBS во претходните години, а може да бидат вклучени и деца кои учеле  англиски јазик во градинка.

Учењето во нашите клубови, претставува одлично дополнување на наставата која децата ја следат во училиште. Притоа, праксата покажува дека нашите ученици се многу помотивирани, поамбициозни и постигнуваат многу подобри резултати во училиште.

Курсот Year 2 e многу забавен и комуникативен. На часовите почнуваме да читаме и пишуваме.  Читаме лесни зборови на англиски јазик со голема нежност и внимание во работата.

Методологијата заснована на игра им помага на децата да ја откријат својата инспирација и креативност.

Курсот, понатаму продожува со Year 3.