LCF JUNIOR 2

Со интерактивниот курс по англиски јазик LCF JUNIOR 2 завршува нашата програма за учење на англискиот јазик за деца од 6 месеци до 14 години.

Во оваа фаза децата веќе зборуваат и пишуваат на англиски јазик, имаат богат вокабулар (фонд) на зборови, имаат одлични комуникациски вештини, нагласок и без проблем може да комуницираат со своите врсници.

Со тоа, завршува нашата LCF CLUBS мисија, а децата полни со самодоверба може да продолжат во остварување на своите соништа.