YEAR 5

Во LCF Kids Clubs Year 5,  се врши комплетно организирање на англискиот јазик во главите на дечињата.  Темите, вокабуларот и структурата се комплетно во линија со највисокото ниво на интернационалниот испит за владеење на англиски јазик за деца на Кембриџ.

Курсот се фокусира на четири вештини (пишување, читање, разбирање и говор).

Темите се возбудливи, а игрите и барањата од децата се сеуште интересни и забавни за децата, како и во сите курсеви на LCF CLUBS претходно.